L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Dane kontaktowe4659
2Podstawowe dane jednostki2261
3Załatwianie spraw2062
4Przetargi1844
5Skrzynka Podawcza1803
6Stowarzyszenia i związki członkowskie1725
7Zarządzenia Wójta1643
8Rada1640
9Oświadczenia1622
10Regulamin organizacyjny1612
11Statut Gminy1521
12Wójt1511
13Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1433
14Jednostki pomocnicze1388
15Wykaz telefonów1375
16Opinie RIO1348
17Instrukcja obsługi1246
18Jednostki organizacyjne1229
19Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia1220
20Redakcja Biuletynu1213
21Sprawozdania z wykonania budżetu 1191
22Wyszukiwarka1182
23Baza Aktów Własnych (BAW)1171
24Projekty budżetu1132
25Budżet1123
26Oświata1120
27Lokalizacja inwestycji1106
28Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wróblew1098
29Gospodarka nieruchomościami1095
30Planowanie przestrzenne1072
31Stypendia1026
32Linki1023
33Skrzynka Podawcza 21021
34Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego1001
35Przetargi 2011894
36Komisje Rady878
37Ewidencja ludności800
38- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.754
39Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne723
40- Radni700
41Ewidencja działalności gospodarczej678
42Planowane sesje628
43Dowody osobiste600
44Wyprawka szkolna588
45Oświata (stypendia, dowozy)570
46Zamówienia publiczne556
47Koncesje alkoholowe555
48Stypendia szkolne555
49Melioracja, Gminna Spółka Wodna552
50Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne532
51Przetargi 2010526
52Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych514
53Wykaz Sołtysów512
54Statut sołectw500