L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Podstawowe dane jednostki1987
2Dane kontaktowe1832
3Załatwianie spraw1796
4Przetargi1627
5Skrzynka Podawcza1546
6Stowarzyszenia i związki członkowskie1451
7Oświadczenia1440
8Zarządzenia Wójta1415
9Rada1405
10Regulamin organizacyjny1348
11Statut Gminy1276
12Wójt1270
13Jednostki pomocnicze1181
14Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1174
15Opinie RIO1132
16Wykaz telefonów1103
17Instrukcja obsługi1069
18Redakcja Biuletynu1039
19Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia1029
20Jednostki organizacyjne1003
21Wyszukiwarka1002
22Sprawozdania z wykonania budżetu 972
23Baza Aktów Własnych (BAW)946
24Oświata922
25Lokalizacja inwestycji920
26Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wróblew919
27Projekty budżetu911
28Gospodarka nieruchomościami908
29Budżet901
30Planowanie przestrzenne881
31Linki852
32Stypendia849
33Skrzynka Podawcza 2841
34Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego818
35Komisje Rady760
36Przetargi 2011748
37Ewidencja ludności681
38- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.643
39Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne608
40- Radni597
41Ewidencja działalności gospodarczej564
42Planowane sesje504
43Dowody osobiste480
44Wyprawka szkolna462
45Oświata (stypendia, dowozy)454
46Stypendia szkolne453
47Zamówienia publiczne441
48Koncesje alkoholowe439
49Melioracja, Gminna Spółka Wodna436
50Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne426
51Przetargi 2010416
52Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych401
53Wykaz Sołtysów397
54Statut sołectw386