L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Dane kontaktowe5023
2Podstawowe dane jednostki2347
3Załatwianie spraw2178
4Przetargi1921
5Skrzynka Podawcza1900
6Stowarzyszenia i związki członkowskie1795
7Rada1717
8Zarządzenia Wójta1711
9Regulamin organizacyjny1693
10Oświadczenia1685
11Statut Gminy1592
12Wójt1584
13Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1514
14Jednostki pomocnicze1462
15Wykaz telefonów1461
16Opinie RIO1421
17Instrukcja obsługi1313
18Jednostki organizacyjne1309
19Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia1288
20Redakcja Biuletynu1277
21Sprawozdania z wykonania budżetu 1268
22Wyszukiwarka1251
23Baza Aktów Własnych (BAW)1241
24Budżet1207
25Projekty budżetu1206
26Oświata1183
27Lokalizacja inwestycji1170
28Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wróblew1168
29Gospodarka nieruchomościami1158
30Planowanie przestrzenne1134
31Stypendia1093
32Skrzynka Podawcza 21089
33Linki1080
34Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego1064
35Przetargi 2011945
36Komisje Rady930
37Ewidencja ludności842
38- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.802
39Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne765
40- Radni743
41Ewidencja działalności gospodarczej729
42Planowane sesje674
43Dowody osobiste634
44Wyprawka szkolna634
45Oświata (stypendia, dowozy)620
46Zamówienia publiczne604
47Melioracja, Gminna Spółka Wodna599
48Koncesje alkoholowe598
49Stypendia szkolne594
50Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne570
51Przetargi 2010565
52Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych560
53Wykaz Sołtysów552
54Statut sołectw539