L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Dane kontaktowe5679
2Podstawowe dane jednostki2615
3Załatwianie spraw2392
4Przetargi2180
5Skrzynka Podawcza2134
6Stowarzyszenia i związki członkowskie1991
7Rada1948
8Zarządzenia Wójta1938
9Regulamin organizacyjny1924
10Oświadczenia1875
11Statut Gminy1821
12Wójt1812
13Wykaz telefonów1744
14Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1742
15Jednostki pomocnicze1655
16Opinie RIO1650
17Jednostki organizacyjne1559
18Instrukcja obsługi1508
19Sprawozdania z wykonania budżetu 1496
20Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia1469
21Baza Aktów Własnych (BAW)1454
22Redakcja Biuletynu1450
23Budżet1434
24Wyszukiwarka1433
25Projekty budżetu1407
26Planowanie przestrzenne1371
27Lokalizacja inwestycji1366
28Gospodarka nieruchomościami1360
29Oświata1348
30Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wróblew1329
31Skrzynka Podawcza 21300
32Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego1285
33Stypendia1282
34Linki1244
35Przetargi 20111090
36Komisje Rady1075
37Ewidencja ludności967
38- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.948
39Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne888
40- Radni870
41Ewidencja działalności gospodarczej843
42Planowane sesje817
43Wyprawka szkolna752
44Dowody osobiste746
45Oświata (stypendia, dowozy)745
46Melioracja, Gminna Spółka Wodna719
47Przetargi 2010709
48Koncesje alkoholowe704
49Zamówienia publiczne704
50Stypendia szkolne694
51Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych686
52Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne681
53Statut sołectw668
54Wykaz Sołtysów667