L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Podstawowe dane jednostki1707
2Załatwianie spraw1530
3Przetargi1384
4Skrzynka Podawcza1261
5Stowarzyszenia i związki członkowskie1231
6Oświadczenia1218
7Zarządzenia Wójta1167
8Rada1151
9Regulamin organizacyjny1076
10Statut Gminy1031
11Wójt1023
12Jednostki pomocnicze949
13Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze915
14Dane kontaktowe900
15Instrukcja obsługi846
16Redakcja Biuletynu828
17Wykaz telefonów820
18Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia793
19Wyszukiwarka790
20Jednostki organizacyjne757
21Opinie RIO754
22Sprawozdania z wykonania budżetu 732
23Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wróblew694
24Baza Aktów Własnych (BAW)692
25Lokalizacja inwestycji691
26Gospodarka nieruchomościami687
27Oświata686
28Projekty budżetu667
29Planowanie przestrzenne660
30Budżet650
31Komisje Rady635
32Stypendia635
33Linki633
34Skrzynka Podawcza 2627
35Przetargi 2011621
36Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego594
37- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.540
38Ewidencja ludności539
39- Radni494
40Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne470
41Ewidencja działalności gospodarczej433
42Planowane sesje377
43Wyprawka szkolna346
44Dowody osobiste344
45Stypendia szkolne336
46Oświata (stypendia, dowozy)321
47Przetargi 2010307
48Koncesje alkoholowe306
49Zamówienia publiczne303
50Melioracja, Gminna Spółka Wodna303
51Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne295
52Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych285
53Wykaz Sołtysów281
54Statut sołectw269