L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Dane kontaktowe4330
2Podstawowe dane jednostki2161
3Załatwianie spraw1975
4Przetargi1759
5Skrzynka Podawcza1723
6Stowarzyszenia i związki członkowskie1610
7Zarządzenia Wójta1560
8Oświadczenia1557
9Rada1550
10Regulamin organizacyjny1523
11Statut Gminy1424
12Wójt1422
13Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1343
14Jednostki pomocnicze1308
15Wykaz telefonów1282
16Opinie RIO1265
17Instrukcja obsługi1182
18Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia1154
19Redakcja Biuletynu1148
20Jednostki organizacyjne1139
21Wyszukiwarka1113
22Sprawozdania z wykonania budżetu 1105
23Baza Aktów Własnych (BAW)1088
24Projekty budżetu1052
25Oświata1051
26Budżet1040
27Lokalizacja inwestycji1036
28Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wróblew1034
29Gospodarka nieruchomościami1027
30Planowanie przestrzenne1002
31Stypendia961
32Linki961
33Skrzynka Podawcza 2952
34Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego933
35Przetargi 2011829
36Komisje Rady828
37Ewidencja ludności756
38- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.707
39Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne676
40- Radni659
41Ewidencja działalności gospodarczej635
42Planowane sesje572
43Dowody osobiste553
44Wyprawka szkolna537
45Oświata (stypendia, dowozy)520
46Stypendia szkolne515
47Koncesje alkoholowe509
48Zamówienia publiczne507
49Melioracja, Gminna Spółka Wodna500
50Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne491
51Przetargi 2010480
52Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych468
53Wykaz Sołtysów464
54Statut sołectw453