L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Dane kontaktowe5421
2Podstawowe dane jednostki2474
3Załatwianie spraw2264
4Przetargi2041
5Skrzynka Podawcza2004
6Stowarzyszenia i związki członkowskie1872
7Rada1817
8Zarządzenia Wójta1799
9Regulamin organizacyjny1775
10Oświadczenia1764
11Statut Gminy1688
12Wójt1670
13Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze1595
14Wykaz telefonów1556
15Jednostki pomocnicze1532
16Opinie RIO1503
17Jednostki organizacyjne1407
18Instrukcja obsługi1382
19Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia1351
20Sprawozdania z wykonania budżetu 1351
21Redakcja Biuletynu1338
22Wyszukiwarka1319
23Baza Aktów Własnych (BAW)1318
24Budżet1290
25Projekty budżetu1282
26Oświata1244
27Lokalizacja inwestycji1238
28Planowanie przestrzenne1236
29Gospodarka nieruchomościami1230
30Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wróblew1223
31Skrzynka Podawcza 21164
32Stypendia1157
33Linki1141
34Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego1131
35Przetargi 20111000
36Komisje Rady991
37Ewidencja ludności888
38- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.851
39Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne819
40- Radni801
41Ewidencja działalności gospodarczej775
42Planowane sesje753
43Dowody osobiste682
44Wyprawka szkolna677
45Oświata (stypendia, dowozy)673
46Melioracja, Gminna Spółka Wodna652
47Zamówienia publiczne640
48Koncesje alkoholowe635
49Stypendia szkolne628
50Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych624
51Przetargi 2010609
52Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne607
53Wykaz Sołtysów593
54Statut sołectw591