Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok119/2016
Rodzaj dokumentuwnioski
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6131.1.76.2016
Dokument wytworzył
Data dokumentu2016-04-11
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2016-04-11
Miesce przechowywania dokumentu
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie2016-04-12
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi