Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok148/2016
Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentuWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem przy ul. Powstańców w Pruszkowie na działkach nr ew. 305/1, 305/3, 305/4, 305/5, 305/6, 305/7
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6220.22.2016
Dokument wytworzył
Data dokumentu2016-04-28
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2016-04-28
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Ochrony Środowiska; pok. 20A; tel. (22) 735-88-20
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie2016-04-28
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi