Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok176/2016
Rodzaj dokumentupostanowienia
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentuPostanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuPostanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami podziemnymi i naziemnymi, wraz z niezb
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6220.16.2016
Dokument wytworzyłNazwa podmiotu: Prezydent Miasta Pruszkowa; Siedziba: Urząd Miejski w Pruszkowie; Adres: Kraszewskiego; REGON: 000592874
Data dokumentu2016-05-17
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2016-05-17
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Ochrony Środowiska; pok. 20A; tel. (22) 735-88-20
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie124/2016
Data zamieszczenia w wykazie2016-05-17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi