Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok30/2016
Rodzaj dokumentuwniosek
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z ul. Zimnej 23 w Pruszkowie
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6131.1.10.2016
Dokument wytworzyłosoba fizyczna
Data dokumentu2002-02-20
Dokument zatwierdziłnie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu0000-00-00
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Ochrony Środowiska; pok. 17, tel. (22) 735 87 90
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie41d/2016
Data zamieszczenia w wykazie2012-02-20
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi