Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok221/2016
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuDecyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuDecyzja Nr 89/2016 zezwalająca na usunięcie 1 drzewa.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6131.1.118.2016
Dokument wytworzyłNazwa podmiotu: Prezydent Miasta Pruszkowa; Siedziba: Urząd Miejski w Pruszkowie; Adres: Kraszewskiego; REGON: 000592874
Data dokumentu2016-06-02
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2016-06-02
Miesce przechowywania dokumentu
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyTak
Numery kart innych dokumentów w sprawie184/2016
Data zamieszczenia w wykazie2016-06-02
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi