Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok237/2016
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuDecyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuDecyzja Nr 106/2016 zezwalająca na usunięcie 6 szt. drzew i krzewu..
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6131.1.112.2016
Dokument wytworzyłNazwa podmiotu: Prezydent Miasta Pruszkowa; Siedziba: Urząd Miejski w Pruszkowie; Adres: Kraszewskiego; REGON: 000592874
Data dokumentu2016-06-16
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2016-06-22
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Ochrony Środowiska; pok. 17; tel. (22) 735-87-90
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyTak
Numery kart innych dokumentów w sprawie199/2016
Data zamieszczenia w wykazie2016-06-22
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi