Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok239/2016
Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentuWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na budowie instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym na gaz płynny propan-butan do budynku usługowo-przemysłowego przy ul. Parzniewskiej w Pruszkowie zlokali
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6220.37.2016
Dokument wytworzył
Data dokumentu2016-06-08
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2016-06-08
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Ochrony Środowiska; pok. 20A; tel. (22) 735-88-20
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie2016-06-21
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi