Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok33/2016
Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentuWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zmianę decyzji Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 8/2014 z dnia 22.08.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia: „Instalacja związana z odzyskiem lub unieszkodliwi
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6220.4.2016
Dokument wytworzył
Data dokumentu2016-02-12
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2016-02-12
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Ochrony Środowiska; pok. 20A; tel. (22) 735-88-20
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie2016-02-12
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi