Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok302/2016
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentuDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie przeznaczenia hali magazynowej wysokiego składowania na halę produkcyjną z częścią biurowo-socjalną przy ul. Sosnowej w Pruszkowie na terenie dz. ew. nr 503 i 5
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6220.29.2016
Dokument wytworzyłNazwa podmiotu: Prezydent Miasta Pruszkowa; Siedziba: Urząd Miejski w Pruszkowie; Adres: Kraszewskiego; REGON: 000592874
Data dokumentu2016-07-20
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2016-07-20
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Ochrony Środowiska; pok. 20A; tel. (22) 735-88-20
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyTak
Numery kart innych dokumentów w sprawie219/2016, 267/2016
Data zamieszczenia w wykazie2016-07-20
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi