Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok331/2016
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentuDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym na gaz płynny propan-butan do budynku usługowo-przemysłowego przy ul. Parzniewskiej w Pruszkowie zlokalizowanego na tere
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6220.37.2016
Dokument wytworzyłNazwa podmiotu: Prezydent Miasta Pruszkowa; Siedziba: Urząd Miejski w Pruszkowie; Adres: Kraszewskiego; REGON: 000592874
Data dokumentu2016-08-04
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2016-08-04
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Ochrony Środowiska; pok. 20A; tel. (22) 735-88-20
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyTak
Numery kart innych dokumentów w sprawie239/2016, 298/2016
Data zamieszczenia w wykazie2016-08-04
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi