Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok508/2016
Rodzaj dokumentupostanowienia
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentuPostanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuPostanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali wodociągowej na odcinku od magistrali DN400 mm w ul. Przejazdowej (róg ul. Kredkowej) w Pruszkow
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6220.54.2016
Dokument wytworzyłNazwa podmiotu: Prezydent Miasta Pruszkowa; Siedziba: Urząd Miejski w Pruszkowie; Adres: Kraszewskiego; REGON: 000592874
Data dokumentu2016-10-18
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2016-10-18
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Ochrony Środowiska; pok. 20A; tel. (22) 735-88-20
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie429/2016
Data zamieszczenia w wykazie2016-10-18
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi