Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok559/2016
Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentuWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na budowie stacji paliw płynnych oraz LPG wraz z budową myjni samochodowej i niezbędna infrastruktura techniczną.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6220.60.2016
Dokument wytworzył
Data dokumentu2016-11-16
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2016-11-16
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Ochrony Środowiska; pok. 18; tel. (22) 735-87-99
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie2016-11-16
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi