Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok596/2016
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuDecyzja nr 267/2016 zezwalająca na usuniecie 3 szt. drzewa.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu2016-11-21
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2016-11-21
Miesce przechowywania dokumentu
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyTak
Numery kart innych dokumentów w sprawie595/2016
Data zamieszczenia w wykazie2016-11-21
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi