Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok635/2016
Rodzaj dokumentupolityki, strategie, plany lub programy
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Żbików-3-go Maja Uchwała Nr XX.226.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dn. 9.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuProcedura planu przeprowadzona zgodnie z art. 17 ustawy z dn. 27.03.2003r. o planowaniu i zagospod. przestrz. (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.778 z późn.zm.) z uwzgl. przepisów ustawy z dnia 3.10.2008r. o udost. inf. (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.353 z późn.zm.)
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyAB.6721.29.2013.2016
Dokument wytworzyłPrezydent Miasta Pruszkowa; Siedziba: Urząd Miejski w Pruszkowie; Adres: Kraszewskiego 14/16; REGON: 000592874
Data dokumentu2016-06-09
Dokument zatwierdziłRada Miejska w Pruszkowie
Data zatwierdzenia dokumentu2016-06-09
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego; pok. 70; tel. +48 22 73 58 726
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentuhttp://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2016/7439/
Czy dokument jest ostatecznyTak
Numery kart innych dokumentów w sprawie409/2013,410/2013, 411/2013,425/2014,426/2014,427/2014, 428/2014, 536/2015, 537/2015, 538/2015, 539/2015,633/2016,634/2016
Data zamieszczenia w wykazie2016-12-28
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
UwagiW dniu 13 czerwca 2016 r. wykonano podsumowanie wynikające z art. 55 ust.3 wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)