Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok639/2016
Rodzaj dokumentuprojekty polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuUchwała Nr XIX.200.2016 z dnia 28.04.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IV.24.2015 z dnia 24.11.2011 r.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuPrzedmiot i zakres planu powinien odpowiadać problematyce określonej w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.778 z późn. zm.).Zmiana planu nie narusza ustaleń Studium
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyAB.6721.33.2015.2016
Dokument wytworzyłPrezydent Miasta Pruszkowa; Siedziba: Urząd Miejski w Pruszkowie; Adres: Kraszewskiego 14/16; REGON: 000592874
Data dokumentu2016-04-28
Dokument zatwierdziłnie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu0000-00-00
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego; pok. 70; tel. +48 22 73 58 726
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentuhttp://pruszkow.bip.gmina.pl/index.php?id=591
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie177/2015, 178/2015, 179/2015
Data zamieszczenia w wykazie2016-12-28
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
UwagiPrzedmiotowa Uchwała podzieliła obszar planu Kopernika na dwa obszary; OBSZAR I i OBSZAR II