Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok645/2016
Rodzaj dokumentuprojekty polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuProjekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Żbików-Bąki Obszar III
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuProjekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Żbików-Bąki Obszar III” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały XV/135/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011 r.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyAB.6721.23c.30.2012.2016
Dokument wytworzyłPrezydent Miasta Pruszkowa; Siedziba: Urząd Miejski w Pruszkowie; Adres: Kraszewskiego 14/16; REGON: 000592874
Data dokumentu2016-03-30
Dokument zatwierdziłnie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu0000-00-00
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego; pok. 70; tel. +48 22 73 58 726
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentuhttp://pruszkow.bip.gmina.pl/index.php?id=591
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie412/2013,414/2013, 415/2013, 457/2014, 526/2015, 527/2015
Data zamieszczenia w wykazie2016-12-28
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
UwagiObwieszczenie Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30.03.2016 r. - zgodne z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).