Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok649/2016
Rodzaj dokumentuprojekty polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuUchwała Nr XXIV.261.2016 z dnia 27.10.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/135/2011 z dnia 24.11.2011 r.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuPrzedmiot i zakres planu powinien odpowiadać problematyce określonej w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.778 z późn. zm.).Zmiana planu nie narusza ustaleń Studium
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyAB.6721.23c.2012.2016
Dokument wytworzyłPrezydent Miasta Pruszkowa; Siedziba: Urząd Miejski w Pruszkowie; Adres: Kraszewskiego 14/16; REGON: 000592874
Data dokumentu2016-10-27
Dokument zatwierdziłnie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu0000-00-00
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego; pok. 70; tel. +48 22 73 58 726
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie412/2013,414/2013, 415/2013, 457/2014, 526/2015, 527/2015, 645/2016, 646/2016, 647/2016, 648/2016
Data zamieszczenia w wykazie2016-12-28
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
UwagiPrzedmiotowa Uchwała podzieliła obszar planu Żbików Bąki na cztery obszary; OBSZAR I, OBSZAR II, OBSZAR III i OBSZAR IV