Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok654/2016
Rodzaj dokumentuprojekty polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuProjekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ostoja
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuProjekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ostoja” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzany na podstawie uchwały XXXIX/356/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 listopada 2013 r.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyAB.6721.31.2014.2016
Dokument wytworzyłPrezydent Miasta Pruszkowa; Siedziba: Urząd Miejski w Pruszkowie; Adres: Kraszewskiego 14/16; REGON: 000592874
Data dokumentu2016-01-25
Dokument zatwierdziłnie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu0000-00-00
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego; pok. 70; tel. +48 22 73 58 726
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentuhttp://pruszkow.bip.gmina.pl/index.php?id=591
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie467/2013, 60/2014, 463/2014, 464/2014, 650/2016, 651/2016, 652/2016, 653/2016
Data zamieszczenia w wykazie2016-12-28
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
UwagiObwieszczenie Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 25.01.2016 r. - zgodne z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).