Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok657/2016
Rodzaj dokumentuprojekty polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuOBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu Żbików-Bąki - Korczaka
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie – Korczaka sporządzany na podstawie Uchwały nr XII.122.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2015 r.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyAB.6721.44.1.2016
Dokument wytworzyłPrezydent Miasta Pruszkowa; Siedziba: Urząd Miejski w Pruszkowie; Adres: Kraszewskiego; REGON: 000592874
Data dokumentu2016-03-30
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu0000-00-00
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego; pok. 70; tel. +48 22 73 58 726
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie2016-12-28
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
UwagiTreść obwieszczenia zgodna z art. 39 ust.1 pkt. 1-5 i art. 40, 41 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.778 z późn. zm.)