Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok662/2016
Rodzaj dokumentustrategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuOpinia sanitarna
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuOpinia do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żbików IV wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do ww. planu - Bez uwag
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyNZ.450.9.2016.JZ.4609.262
Dokument wytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie 05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4
Data dokumentu2016-08-19
Dokument zatwierdziłnie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu0000-00-00
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego; pok. 70; tel. +48 22 73 58 726
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie549/2015, 550/2015, 551/2015, 552/2015, 553/2015, 554/2015, 555/2015
Data zamieszczenia w wykazie2016-12-28
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
UwagiNa podstawie art. 17 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2016r poz.778, z późn.zm.) w związku z art. 54 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.353 z późn.zm.)