Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok667/2016
Rodzaj dokumentustrategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuOpinia sanitarna
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuOpinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Al. Woj. Polskiego- Gordziałkowskiego- Komorowska- Brzozowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do ww. planu - Bez uwag
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyNZ.450.7.2016.JZ.361.205
Dokument wytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie 05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4
Data dokumentu2016-07-27
Dokument zatwierdziłnie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu0000-00-00
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego; pok. 70; tel. +48 22 73 58 726
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie175/2015, 176/2015, 529/2015
Data zamieszczenia w wykazie2016-12-28
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
UwagiNa podstawie art. 17 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2016r poz.778, z późn.zm.) w związku z art. 54 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.353 z późn.zm.)