Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok678/2016
Rodzaj dokumentustrategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuUzgodnienie zakresu i stopienia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddział. na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ołówkowa sporządzany na podstawie Uchwały nr XVII.172.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016 r.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyWOOŚ-I.411.116.2016.JD z dnia 20.05.2016 r.
Dokument wytworzyłRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Warszawa, ul.Sienkiewicza 3
Data dokumentu2016-05-20
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu0000-00-00
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego; pok. 70; tel. +48 22 73 58 726
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie660/2016,661/2016
Data zamieszczenia w wykazie2016-12-29
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi- zgodnie z art. 53 i 57 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)