Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok692/2016
Rodzaj dokumentustrategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuOpinia sanitarna
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuOpinia dla projektu miejscowego planu Stalowa w Pruszkowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do ww. planu.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawy
Dokument wytworzyłPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie 05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4
Data dokumentu0000-00-00
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu0000-00-00
Miesce przechowywania dokumentu
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie689/2016,690/2016,691/2016
Data zamieszczenia w wykazie2016-12-29
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
UwagiNa podstawie art. 17 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2016r poz.778, z późn.zm.) w związku z art. 54 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.353 z późn.zm.) - Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie