Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok694/2016
Rodzaj dokumentuprognozy oddziaływania na środowisko
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuPrognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu Stalowa w Pruszkowie- I wyłożenie
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuanaliza ustaleń proj planu mająca na celu określenie przewidywanych zmian w środowisku przyrodniczym w wyniku realizacji ustaleń i projektowanego sposobu użytkowania terenu oraz ocenę skutków ewentualnych zmian
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyAB.6721.46.2016.
Dokument wytworzyłPrezydent Miasta Pruszkowa; Siedziba: Urząd Miejski w Pruszkowie; Adres: Kraszewskiego; REGON: 000592874
Data dokumentu2016-11-08
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu0000-00-00
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego; pok. 70; tel. +48 22 73 58 726
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie689/2016,690/2016,691/2016,692/2016,693/2016
Data zamieszczenia w wykazie2016-12-29
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
UwagiObwieszczenie Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26.11.2016 r. - zgodne z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)