Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok696/2016
Rodzaj dokumentuprojekty polityk, strategii, planów lub programów
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuOBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Pruszkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu Gomulińskiego
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gomulińskiego sporządzany na podstawie Uchwały nr XVII.173.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016 r.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyAB.6721.48.1.2016.MK
Dokument wytworzyłPrezydent Miasta Pruszkowa; Siedziba: Urząd Miejski w Pruszkowie; Adres: Kraszewskiego; REGON: 000592874
Data dokumentu2016-03-16
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu0000-00-00
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego; pok. 70; tel. +48 22 73 58 726
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentuhttp://pruszkow.bip.gmina.pl/index.php?id=591
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie2016-12-29
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
UwagiTreść obwieszczenia zgodna z art.39 ust.1 pkt.1-5 i art.40,41 w związku z art.46 pkt.1 i art.51 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn.zm.) oraz z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2016r., poz.778 z późn.zm.)