Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok77/2016
Rodzaj dokumentuwnioski
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6131.1.37.2016
Dokument wytworzył
Data dokumentu2016-03-09
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2016-03-10
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Ochrony Środowiska; pok. 17; tel. (22) 735-88-20
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie2016-03-14
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi