Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok2/2017
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentuDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą na dz. ew. 106 obręb 14 przy ul. Błońskiej.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6220.57.2016
Dokument wytworzyłNazwa podmiotu: Prezydent Miasta Pruszkowa; Siedziba: Urząd Miejski w Pruszkowie; Adres: Kraszewskiego; REGON: 000592874
Data dokumentu2017-01-11
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2017-01-11
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Ochrony Środowiska; pok. 20A; tel. (22) 735-88-20
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyTak
Numery kart innych dokumentów w sprawie498/2016, 632/2016
Data zamieszczenia w wykazie2017-01-12
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi