Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok10/2017
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuDecyzja nr 1/2017 zezwalajaca na usunięcie 2 szt. klonów jesionolistnych z ulicy.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6131.1.328.2016
Dokument wytworzył
Data dokumentu2017-01-12
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2017-01-12
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie, Wydział Ochrony Środowiska, pokój 17, telefon 22 735 87 90
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyTak
Numery kart innych dokumentów w sprawie595/2016
Data zamieszczenia w wykazie2017-02-06
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi