Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok69/2017
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuDecyzja nr 32/2017 zmieniajaca dec. 276/2016 z terenu przy ul. Kraszewskeigo 15 usuniecie 1 szt. drzewa. .
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6131.1.339.2016
Dokument wytworzył
Data dokumentu2017-03-20
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2017-03-20
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie, Wydział Ochrony Środowiska, pokój 17, telefon 22 735 87 90
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie2017-04-18
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi