Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok85/2017
Rodzaj dokumentuwnioski
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentuWniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuWniosek o zmianę decyzji Nr 4/2014, znak: OSO.6220.63.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie kotłów węglowych w Elektrociepłowni Pruszków w Pruszkowie przy ul. Waryńskiego 1, na terenie działki o n
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6220.10.2017
Dokument wytworzyłNazwa podmiotu: PGNiG TERMIKA S.A.; Adres: ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa;
Data dokumentu2017-04-21
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2017-04-21
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Ochrony Środowiska; pok. 20A; tel. (22) 735-88-20
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie2017-05-05
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi