Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok87/2017
Rodzaj dokumentuwnioski
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentuWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki – sortowni odpadów zlok
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6220.14.2017
Dokument wytworzyłNazwa podmiotu: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.; Adres: ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków;
Data dokumentu2017-05-10
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2017-05-10
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Ochrony Środowiska; pok. 20A; tel. (22) 735-87-89
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie2017-05-19
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi