Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok97/2017
Rodzaj dokumentuwnioski
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentuWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku magazynowo-administracyjnego w Pruszkowie przy ul. Groblowej 5” zlokalizowanej na terenie działki ew. nr 104/1 obręb 14
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6220.17.2017
Dokument wytworzył
Data dokumentu2017-06-05
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2017-06-06
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie; Wydział Ochrony Środowiska; pok. 20A; tel. (22) 735-88-20
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie2017-06-29
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi