Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok101/2017
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuDecyzja zezwalajaca na usunięcie drzew lub krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuDecyzja nr 57/2017 zezwalajaca na usunięcie drzew z terenu przy ul. Niepodległości 5.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawyOSO.6131.1.65.2017
Dokument wytworzył
Data dokumentu2017-06-27
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2017-06-27
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie, Wydział Ochrony Środowiska, pokój 17, telefon 22 735 87 90
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyTak
Numery kart innych dokumentów w sprawie99/2017
Data zamieszczenia w wykazie2017-07-03
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi