Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok104/2017
Rodzaj dokumentuwniosek
Temat dokumentuinne
Nazwa dokumentuWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuWniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
1421021
Znak sprawy
Dokument wytworzył
Data dokumentu2017-07-03
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2020-07-07
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Pruszkowie, Wydział Ochrony Środowiska, pokój 17, telefon 22 735 87 90
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie2017-07-06
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi